Lahti

taika_logo

Taide- ja muotoilukoulu Taikassa muotoilukasvatus on koko opetusta läpäisevä, kaikkia ikäryhmiä koskettava ja opetussuunnitelman sisältöjä yhdistävä tekijä. Arkkitehtuurin ja sisustusarkkitehtuurin alojen opetus on työpajaopinnoissa yhdistetty muotoilukasvatuksen ja -opetuksen kanssa. Hankkeessamme on pyrkimyksenä syventää näiden osa-alueen pedagogisia kokonaisuuksia kokemuksellisen oppimisen näkökulmasta.

Opetuksen yhteinen teema tuo hankkeeseen mukaan kaikki koulun oppilaat. Arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksen opetusta sisältyy sekä perusopintoihin ja työpajaopintoihin.
Perusopetuksessa järjestettäviin pilottihankkeisiin osallistuu kaikki koulun oppilaat. Työpajassa järjestettävään pilottihankkeeseen osallistuu muotoilutyöpajan, muotoiluperiodin ja grafiikanperiodin oppilaat.

Työpaja: Lahti asumis- ja elämisympäristönä /
Iso–pieni–uusi–vanha

Pilotissa tarkastellaan Lahden kaupunkiympäristöä oppilaan omasta kokemuksesta ja havainnoista lähtien. Kaupunkiympäristöön tutustutaan mm. kaupunkikävelyn keinoin. Tilojen kokemisen kautta opitaan ymmärtämään rakennetun ympäristön mittasuhteita ja arkkitehtuurillista historiaa. Kaupunkikävely dokumentoidaan ja nämä dokumentit toimivat työskentelyn tukena.

Pilotissa painotetaan kestävän arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun merkitystä. Yhteistyö Lahden kaupungin kaavoitusarkkitehdin kanssa on myös oleellinen osa hanketta.

Perusopetuksessa ympäristökasvatuksen keskiössä on teosten suunnittelu ja toteutus erilaisiin tiloihin. Hankkeessa toteutettuja teoksia esitellään näyttelyissä.

Työpaja: Muotoilu–tila–ympäristö

Työpajassa työskentelyn pääpaino on kolmiulotteisessa hahmottamisessa. Tehtäväkokonaisuuksien lähtökohtana on oppilaan oma tilaan liittyvä mielenkiinnon kohde. Oppilas voi suunnitella ja valmistaa esineen ja sijoittaa sen johonkin olemassa olevaan sisä- tai ulkotilaan. Pajassa tutustutaan muotoilun ja arkkitehtuurin peruskäsitteisiin, suunnitteluprosessiin liittyviin kysymyksiin ja haasteisiin.

Tutustumiskohteet

Oppilaat vierailevat keväällä 2017 Lahden historiallisessa museossa. Lisäksi teemme opintomatkan arkkitehtuurimuseoon.

Mainokset