Lohja

 

Yhteisötaideteos

Yhteisötaideteoksen rakentaminen alkoi syyskuussa ympäristötaiteilija Jenni Tieahon opastuksella. Rakentamiseen osallistuvat kaikki kuvataidekoulun oppilaat syyskuun ajan. Teos sijoitetaan syksyllä 2017 johonkin paikkaan.

Lohja

Taimisto-Tennarin alueen kehittäminen

Yhteistyö Lohjan ympäristötoimen kaavoituksen kanssa on aloitettu. Kehitämme yhdessä Lohjan kaavoituksen kanssa toimintamallia, joka aktivoi asukkaita. Projektin keskipisteenä on koulun vieressä oleva Taimisto-Tennarin alue.

Vierailut

Kartanokulttuuri ja elävä maaseutu tutuksi

Lohjan erityispiirre on kartanokulttuuri ja elävän maaseudun läheisyys. Vuonna 2017  tutustumme Ojamon kartanoon, Katteluksen tilaan sekä Laakspohjan kartanoon asiantuntijoiden opastuksella. Myös teollisuusrakentaminen, teollisuuden merkitys lohjalaisessa arkkitehtuurissa ja ympäristökysymyksissä huomioidaan.

Opetussisällöt

Koulussamme on toiminut usean vuoden ajan Arkkitehtuurin työpaja. Työpajan opetussisältöjä muokataan oppilaiden kanssa. Periodipajoihin tuodaan yhdeksi periodiksi arkkitehtuuri. Tämän periodin sisältöä suunnitellaan ja kehitetään syksyllä 2016 ja periodit toteutetaan keväällä 2017.

Arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatusta suunnitellaan pitkällä tähtäimellä. Tavoitteena on, että jo 2017 syyslukukaudella aloitetaan kuvataiteen peruskurssi 1, jonka sisältöä painotetaan arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksen suuntaan.

Verkostotapaamiset ja yhteistyökumppanit

Opettajat osallistuvat verkostotapaamisiin ja koulutuksiin 2016-2018. Tavoitteena on verkostoitua muiden hankkeeseen osallistuvien koulujen opettajien kanssa, jakaa tietoa, taitoa ja ideoita.

Yhteistyökumppaneita ovat: Lohjan kotiseutututkimuksen ystävät r.y./ Kotiseutuyhdistys Lohja, Lohjan ympäristötoimen kaavoitus (vuorovaikutteinen työpajaprosessi kaavoituksessa), arkkitehdit, taiteilijat.

Mainokset