Valkeakoski

emil_logo

Arkkitehtuurikasvatus osana kuvataideopetusta

Valkeakosken kuvataidekoulun nykyisessä opetussuunnitelmassa ympäristötaidekasvatus on käsitetty koko opetusta läpäiseväksi yhdistäväksi opetusalueeksi ja tätä näkökulmaa kehitetään edelleen. Valkeakoskella Salvos-hanke käynnistyi elokuussa 2017. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksen osa-alueita osana kuvataideopetusta.

 

Teemaopetus

3d_piirtaaKuvataide- ja käsityökoulu Emilissä lukuvuosien 2016–2018 teemana on ympäristö- ja arkkitehtuurikasvatus. Oppilasryhmissä toteutetaan erilaisia arkkitehtuuriopetuksen aiheita, työtapoja ja tekniikoita. Monimuotoinen teemaopetus on kuvataidekouluissa tavanomainen tapa lähestyä ja toteuttaa erilaisia opetuskokonaisuuksia. Tätä perusopetusta ei rahoiteta hankerahoituksella, mutta hankkeen tarjoama koulutus ja verkostoituminen tukevat opettajien työtä. Teemaopetus mahdollistaa opetuksen tavoitteellisen kehittämistyön, kun kaikki koulun opettajat työskentelevät saman teeman ympärillä. Tavoitteena on synnyttää koulun sisällä pedagogista keskustelua ja kehittää tutkivaa opettajuutta. Hankkeen aikana saatuja kokemuksia monialaisista opintokokonaisuuksista voidaan hyödyntää tulevassa paikallisessa opetussuunnitelmatyössä.

Teemaopetuksessa tutustutaan kuvataideopetuksen lähtökohdista monimuotoisesti esimerkiksi arkkitehtuurin historiaan, rakenteisiin, ympäristötaiteeseen, kokeillaan ja hyödynnetään modernia teknologiaa arkkitehtuuriopetuksessa sekä tehdään opintoretkiä arkkitehtuurikasvatuksen näkökulmasta kiinnostaviin kohteisiin. Teemaopetuksesta järjestetään oppilastöiden näyttelyt keväällä 2017 Voipaalan taidekeskuksessa. Lisäksi oppilaiden yhteisteos Ruutukaavapeli on esillä Valkeakosken talomessuilla elokuussa 2017.

 

LUX.VLK-tapahtuma

Osana Salvos-hanketta Valkeakoskella järjestetään pienimuotoinen LUX.VLK-tapahtuma, joka toteutetaan Suomi 100-juhlavuonna Valkeakoski-päivänä 27.10.2017 kaupungin keskustassa olevassa Itsenäisyyden puistossa. Kuvataidekoulu organisoi tapahtumaa, jossa mukana on myös muita taiteen perusopetuksen toimijoita. Tapahtumasta suunnitellaan poikkitaiteellinen performanssitapahtuma, jonka tarkoituksena on:

  • elävöittää Itsenäisyyden puiston käyttöä kaupunkitapahtumapaikkana
  • monipuolistaa Valkeakoski-päivän kulttuuriohjelmatarjontaa kaupunkitilassa tuomalla lasten ja nuorten tekemää taidetta suoraan kaupunkitilaan. Kuvataide- ja käsityökoulun oppilaat lapset ja nuoret tekevät valotaidetta, animaatioita sekä 100 valoveistosta. Musiikkiopiston oppilaat rummuttavat, teatteri-ilmaisun koulun oppilaat esittävät varjoteatteria.
  • osallistaa kaupunkilaisia mukaan, taide tarjoaa yhteisöllisiä elämyksiä
  • hyödyntää pimeän vuodenajan mahdollisuuksia luoda paikkoihin ja tiloihin uusia tunnelmia ja merkityksiä valojen, animaatioiden ja valoveistosten voimin
  • Oppilaiden kanssa Lux-tapahtuman myötä tutkitaan modernin teknologian avulla tila- ja valoteemoja osana ympäristön tilaa ja tunnelmaa

 

 

Lapset ja nuoret mukana kaupunkiympäristön kehittämisessä

Emilin oppilaat tutustuvat lähiympäristöön retkin, dokumentoiden ja tehden havaintoja rakennetusta ja luonnonympäristöstä. Valkeakosken kaupunki on uudistamassa keskusta-aluetta. Parin vuoden aikana seurataan keskusta-alueen muutosta esimerkiksi Leppäkorven puiston muutostöitä.

Eri oppilasryhmissä tehdään leikinomaisesti erilaisia ympäristönsuunnittelutehtäviä ja tutustutaan ajankohtaisin kaavoitusasioihin.

Yhteistyössä Valkeakosken kaupungin (kaavoitus- ja puistotoimi) mietitään, miten lapset ja nuoret voisivat pienimuotoisesti osallistua kaupunkiympäristön kehittämiseen esimerkiksi ympäristötaiteen keinoin. Kohteina voisivat olla vaikkapa liikennepuisto ja erilaiset väliaikaiset ympäristötaideteosten mahdollisuudet. Painopiste suunnittelussa on lv 2017–2018.