Arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatushanke Salvos

Hankkeen tavoitteena on kehittää arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksen sisältöjä ja pedagogiikkaa opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvissa kuvataidekouluissa. Hanke koostuu opettajien koulutuksesta, vertaisoppimisesta, opetuspiloteista sekä hankkeen dokumentoinnista ja tulosten jakamisesta. Päämääränä on vahvistaa arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuksen osa-aluetta osana kuvataiteen perusopetusta.

SALVOS-hankkeessa on mukana neljä kuvataidekoulua:

Yhteistyökumppaneita:

 

 

182293_oph_su_ru_pysty_rgb